Категорія «правове життя»

до питання виникнення та обґрунтування

  • О. М. Ноздрін Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: категорія «правове життя»

Анотація

У статті акцентується увага на необхідності введення поняття «правове життя» в термінологію юридичної науки, що допоможе удосконалити її інструментарій, а отже збільшити можливості успішного вирішення завдань, що стоять перед нею. Оскільки такому розумінню загального об'єкту юридичної науки, розгляду правових явищ як предметів правової теорії у відносинах між ними та в системі, не відповідає практично жодна з тих, що мали місце, юридичних категорій, пропонується категорія «правове життя».

Біографія автора

О. М. Ноздрін, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри теорії держави та права

Посилання

Дудченко В. В. До питання про антиномічну природу права // Актуальні проблеми держави і права: Зб. Наук. Праць. – О.: Юрид. літ., 2008. – Вип. 40.

Малько А. В. Правовая жизнь: основы теории // Право и государство: теория и практика : Научно-практический и информационноаналитический ежемесячный журнал. – 2006. – № 11.

Демидов А. И., Долгов В. М., Малько А. В. Политология. – М., 2004.

Матузов Н. И. Правовая система и личность. – Саратов, 1987.

Спекторский Е. В. Христианство и правовая культура // Русская философия права: антология. – СПб., 1999.

Трофимов В.В. Концепция «правовой жизни»: теоретикометодологическое значение // Правовая политика и правовая жизнь. – 2009. – № 2.

Васильев А. М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории права. – М., 1976.

Муромцев С. А. Определение и основное разделение права. – СПб., 2004.

Крылов Н. И. О значении римского права // Антология мировой правовой мысли. – В 5-ти т. – М., 1999. – Т. 4.

Гойман-Калинский И. В., Иванец Г. И., Червонюк В. И. Элементарные начала общей теории права. – М., 2003.

Кистяковский Б. А. Философия и социология права. – СПб., 1998.

Коркунов Н. М. Лекции по обшей теории права. – СПб., 2003.

Гартман Н. К основоположению онтологии. – СПб., 2003.

Опубліковано
2021-03-16