Ретроспективний аналіз правового забезпечення та теоретичного осмислення прав людини

  • І. А. Лукіян Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: правове забезпечення, права людини

Анотація

В статті зроблений ретроспективний філософсько-правовий аналіз забезпечення прав людини в єдності їх функціонування в соціальній практиці та теоретичного осмислення в умовах становлення громадянського суспільства в Україні. Відображена гуманістична спрямованість правових актів України.

Біографія автора

І. А. Лукіян, Національний університет «Одеська юридична академія»

аспірант кафедри філософії

Посилання

Правовий звичай як джерело українського права ІХ – ХІХ ст. / за ред. І. Б. Усенко. – К.: Наукова думка, 2006. – С. 220-230.

Антонович М. М. Розвиток ідеї прав людини як складової правової культури в Україні / М. М. Антонович // Політична культура: теорія, проблеми, перспективи. – К.: Видавець ПАРАПАН, 2004. – С. 35-42.

Заруба В. М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VІІІ ст. – початок ХІV ст.) : Навчальний посібник. – К.: Істина. – 2007. – С. 50-59.

Правда Русская. – Т. ІІ. Комментарии / под ред. акад. Б. Д. Грекова. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1947. – С. 99, 640.

Бачинин В. А. История философии права : курс лекций / В. А. Бачинин, В. А. Чефранов. – Харьков : Право, 1998. – С. 62-66.

Статути Великого князівства Литовського: У 3-х т. – Т. 1. Статут Великого князівства Литовського 1529 року / за ред. С. Ківалова. П. Музиченка, А. Панькова. – Одеса: Юридична література, 2002. – С. 5.

Майкут Х.В. Литовські статути та їх застосування в Україні / Х. В. Майкут // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2008. – Випуск 2. – С. 8.

Пакти та Конституції законів та вольностей Війська Запорозького // Історія українського конституціоналізму (в документах) : Міжнародний Юридичний Форум. – Гута-Синьогора, 1996. – С. 7-10.

Weston B. H. Human Rights / B. H. Weston // Human Rights in the World Community – Issues and Action / eds. Pierre Claude R. and Weston B.H. – 2nd ed. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, р. 5.

Рабінович П. М. Межі прав людини (деякі питання загальної теорії) / Рабінович П. М. // Український часопис прав людини. – 1997. – № 3-4. – С. 14.

Горбулін В. П. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2007. – 592 с.

Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки. Монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. – К. : НІСД, 2010. – С. 25-26, 29.

Опубліковано
2021-03-16