Роль молоді в процесі соціально-економічної трансформації України

  • О. О. Каретна Національний університет «Одеська юридична академія»
Ключові слова: молодь, участь молоді в соціальноекономічних і культурних змінах розвитку в Україні, Україна

Анотація

Стаття присвячена розгляду проблеми участі молоді в соціальноекономічних і культурних змінах розвитку в Україні. Також аналізується проблематика молодіжної політики, підходи до її трактування.

Біографія автора

О. О. Каретна, Національний університет «Одеська юридична академія»

асистент кафедри соціальних теорій

Посилання

Бебик В. М. Політична культура сучасної молоді / В. М. Бебик,

М. Ф. Головатий, В. А. Ребкало. – К. : А. Л. Д., 2006. – С. 41 – 65.

Головатий М. Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми

оновлення / М. Ф. Головатий. – К. : Наукова думка, 2003. – 236 с.

Дмитрієва, М. Особливості ідейно-політичних настанов сучасної

молоді / М. Дмитрієва // Соціально-психологічний вимір

демократичних перетворень в Україні. – К., 2003. – С. 471 – 479.

Карнаух А. Проблеми молодіжної політики в сучасній Україні /

А. Карнаух // Політичний менеджмент. – 2005. – № 4 (13). – C. 63-69.

Колесніченко Н. М. Становище молоді як одна з гуманітарних

проблем нашого часу / Н. М. Колесніченко // Наукові праці:

науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во МДГУ

ім. П. Могили, 2002. – Т. 23. – Вип. 10. Політичні науки. – С. 88 – 90.

Корогод Л. П. М. Грушевський про місце і роль молоді в

національному розвитку України / Л. П. Корогод // Вивчення

молоді на сучасному етапі: питання методології та методики.

Матеріали міжнародної конференції, Київ, 11-13 жовтня 1995 р. –

К. : А. Л. Д., 2006. – 232 с.

Опубліковано
2021-03-23