МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО В КОСМІЧНУ ЕРУ: ПРАВО ТА ЕКОЛОГІЯ

Ключові слова: Світовий океан, космічна діяльність, забруднення морського середовища, захист і збереження морського середовища, відкрите море, UNCLOS, поховання космічних апаратів, міжнародне морське право

Анотація

У статті проаналізовано вплив космічної діяльності на розвиток міжнародного морського права, а саме інституту свобод відкритого моря та інституту охорони морського середовища. Досліджено відповідність практики захоронення космічних апаратів у відкритому морі свободам відкритого моря і принципу збереження та захисту морського середовища. Зроблено висновок, що дана діяльність не є забороненою, але не входить в нормативний зміст зазначених свобод.
Зроблено висновок про те, що затоплення космічних апаратів у відкритому морі підпадає під зобов’язання про збереження і захист морського середовища відповідно UNCLOS. При здійсненні діяльності з захоронення космічних апаратів держави несуть зобов’язання, передбачені в ст.ст. 205, 206 UNCLOS.
Обґрунтовано, що режим захоронення космічних апаратів у відкритому морі в екологічному контексті можна аналізувати за аналогією з режимом, встановленим Конвенцією щодо запобігання забрудненню моря скидами відходів та інших матеріалів 1972 р., яка, однак, не поширюється на космічні апарати. Необхідно поширити Конвенцію 1972 р. на будь-яке навмисне видалення в море відходів або інших матеріалів / захоронення в море космічних апаратів. 

Виділено новий вид використання відкритого моря – запуск космічних апаратів з відкритого моря, закріплений у формі міжнародно-правового звичаю. Встановлено, що діяльність по експлуатації морського комплексу з транспортування і запуску ракетоносія, має здійснюватися з урахуванням вимог UNCLOS. Аналогічно, повернення ступенів ракети-носія також призводить до забруднення морського середовища, що вимагає відповідної міжнародноправової регламентації. Обґрунтовано, що відносини, що виникають в рамках діяльності з освоєння космічного простору, вимагають комплексного міжнародно-правового регулювання, іззастосуванням норм міжнародного морського, міжнародного
повітряного і міжнародного космічного права.
Зроблено загальний висновок про виникнення нового способу використання морських просторів, що вимагає застосування як вже існуючих міжнародно-правових норм, їх аналізу з точки зору нових відносин, так і створення норм, спрямованих на усунення прогалин, що утворюються в зв’язку з реалізацією проектів використання Світового океану з метою
космічної діяльності 

Біографія автора

Тимур Робертович Короткий, Національний авіаційний університет

кандидат юридичних наук, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного авіаційного університету

Посилання

История СКИ ОМЭР АН СССР (2016). Научно-исследовательское судно Космонавт Георгий Добровольский. URL: http://niskgd.ru/fleet/index.htm
Космос на межі тисячоліть: Віденська декларація про космічну діяльність та розвиток людського суспільства. Резолюція третьої Конференції Організації Об’єднаних Націй з дослідження та
використання космічного простору в мирних цілях (ЮНІСПЕЙСIII) від 30.07.1999 р. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_a27
Малишева, Н. Р. (2006). Правове забезпечення екологічної безпеки космічної діяльності. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», Т. 1, 1, 27–30.
Распоряжение Правительства РФ от 3 июня 1995 г. № 769-р.
Точка Немо. Кладбище космических кораблей. Достопримечательности мира. Самые удивительные и красивые места планеты. URL: https://cattur.ru/antarktida/tochka-nemo.html
Шемшученко, Ю. С. (2007). Проблеми розвитку міжнародного космічного права. Науковий вісник Дипломатичної академії України, Випуск 13, 118–122.
Опубліковано
2020-01-23