Збірник «Актуальні проблеми політики» внесено до переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з юридичних та політичних наук  (Постанови президії  ВАК України від 09.06.1999 р. № 1-05/7 та від 10.02.2010 р. № 1-05/1; Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 07.10.2016 р. № 1222 та від 22.12.2016 р. № 1604). Свідоцтво про реєстрацію КВ № 22189-12089ПР від 07.06.2016 р.

© Національний університет «Одеська юридична академія», 2019
© Південно-український центр гендерних проблем, 2019

Опубліковано: 2020-01-23

Весь випуск

Статті